Tutkimukset


ENMG-tutkimukset

AJANVARAUS JA LISÄTIETOA 010 346 5540

ENMG (Hermojen ja lihasten tutkimus)
ENMG-My (Myasteniatutkimus)

ENMG-tutkimuksella selvitetään hermoratojen vaurioita ja toimintahäiriöitä, hermopinteitä, hermojuuren vaurioita, polyneuropatiaa sekä lihassairauksia. Yleisiä syitä tutkimukseen lähettämiseen ovat kiputilat, puutumisoieet, tunnonalenema ja lihasheikkous. Tutkimuksen suorittaa kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri mittaamalla hermojen johtonopeuksia ja lihasten sähköistä toimintaa.

Tutkimuksen kulku: ENMG-tutkimus tehdään potilaan oireiden ja lähettävän lääkärin tutkimuspyynnön edellyttämässä laajuudessa. Hermojen johtonopeuksia tutkittaessa kiinnitetään elektrodit ihon pinnalle esim. ranteeseen. Tämän jälkeen annetaan vähäistä sähköärsykettä esim. sormeen ja mitataan tutkimuslaitteen avulla hermojen johtonopeudet. Lähes kaikilta potilailata tutkitaan myös lihasten toimintaa. Tällöin käytetään ohutta neulaelektrodia, joka muistuttaa akupunktioneulaa. Neula asetetaan lihakseen, jonka toimintaa se jälkeen laitteesta seurataan. Tutkimuksen suorittava KNF-erkoislääkäri laatii mittaustulosten perusteella tutkimuksesta lausunnon. Tutkimus ei vaadi mitään erityisiä esivalmisteluja, se kestää noin puolesta tunnista tuntiin, eikä sillä ole jälkivaikutuksia.

Lue artikkeli

Kliinisen neurofysiologin ENMG konsultaatio - enemmän kuin mittaustulosten summa?