Tutkimukset


Herätevastetutkimukset

BAEP (Aivorunkoherätevasteet)
SEP (Somatosensoriset herätevasteet)
VEP (Näköherätevasteet)

Herätevasteita tutkittaessa rekisteröidään aivosähkötoiminnan reaktiota (vastetta) erilaisiin aistiärsykkeisiin (herätteisiin). Yleisimpiä ärsykkeitä ovat äänet (kuuloherätevasteet, BAEP), valo (näköherätevasteet, VEP) ja tuntoärsyke (somatosensoriset herätevasteet, SEP). Ärsykkeitä annetaan tyypillisesti satoja ja näiden aiheuttama vaste EEG:ssä keskiarvoistetaan. Vaste on niin pieni, ettei sitä muuten saataisi aikaan; sen koko on yleensä vain noin kymmenesosa normaalista aivosähkötoiminnasta.

Tutkimukset eivät edellytä erityisiä esivalmisteluja ja ne kestävät puolesta tunnista tuntiin. Tutkimukset ovat kivuttomia ja vaarattomia eikä niillä ole jälkivaikutuksia.