Tutkimukset


KNF-Laboratoriot Oy ottaa käyttöön 01.09.2007 uuden tutkimuksen:

Kvantitatiivinen tuntokynnystestaus (QST)

Tutkimusaiheet
Ohuiden (Ad ja C) hermosäikeiden toiminnan häiriö (ohutsäieneuropatia) ja hermovamman jälkitiloihin liittyvä pitkittyvä kiputunnon herkistyminen, jolloin neurologinen status ja ENMG- tutkimus, joka mittaa paksuja säikeitä, voivat olla normaalit. Kivuliaassa polyneuropatiassa todetaan usein myös ohutsäieneuropatiaa (esim. diabeteksen ensioireena, toksiset neuropatiat). Menetelmä sopii myös sentraalisen kivun testaukseen. Neuropaattisten kiputilojen hoidossa käytetään usein keskushermoston kautta vaikuttavia, mm. GABA -välitteisiä lääkkeitä.

Mittauksen periaate
Ohuiden tuntohermosäikeiden toimintaa arvioidaan kylmä- ja lämpötunnon sekä kiputunnon kvantitatiivisella testillä (QST). Ohutsäieneuropatiassa tuntokynnykset ovat yleensä huonontuneet (hypoestesia). Neuropaattisessa kivussa kiputunto on herkistynyt (hyperestesia). Testiin liitetään usein värinätunnon (paksujen myelinoitujen tuntohermosäikeiden) testaus. QST:ssa muutetaan tietokoneohjauksessa termoelementillä ihon lämpötilaa kunnes potilas ilmoittaa kysytyn tuntemuksen. Saadun kynnysarvon luotettavuutta arvioidaan toistettavuudella. Mittaus soveltuu sekä yleisen että paikallisen toiminnanhäiriön toteamiseen.

Tutkimukseen lähettäminen
Lähetteeseen on hyvä kirjata yksiselitteisesti oireen laatu (esim. yleinen ohutsäieneuropatia tai paikallinen neuropaattinen kipu) ja sijainti. Kipupotilaan oirepiirros ("kipupiirros") on hyvä dokumentti siitä, miten ja missä potilas kokee oireet hankalina ja kipupiirros auttaa suuntaamaan mittauksen oikein. Kivun subjektiivista voimakkuutta potilas voi määrittää kipujanan (VAS 1-10) avulla.
Tutkimus vaatii potilaalta kooperaatiota. Tutkimuksen aikana varmistetaan, että testattava ymmärtää ohjeet ja osaa ilmaista tuntemukset oikein. Tutkimus on potilaalle vaivaton ja kivuton.

Mittaus, löydökset
Ohut- ja paksusäiepolyneuropatiaa epäiltäessä tutkitaan värinä-, kylmä-, lämpö-, kylmäkipu- ja kuumakiputuntokynnykset käden ja jalkaterän alueelta molemmin puolin.
Kasvojen alueen oireissa mitataan tuntokynnykset kolmoishermon kolmen haaran alueelta molemmin puolin. Kyseisten vakiomittauspaikkojen kynnyksiä verrataan viitearvoihin. Haluttaessa mitata erikseen maksimaalinen oirealue (esim. epäiltäessä paikallista hermovauriota tai neuropaattista kipua) vakiopaikkojen lisäksi mitataan oirealue, jonka kynnyksiä verrataan terveen puolen arvoihin (laaja QST-tutkimus).

Lausunto
Mittausarvojen poikkeavuuden ja puolierojen lisäksi kiinnitetään toistettavuuteen erityistä huomiota. Löydöksen perusteella voidaan todeta toisaalta tuntopuutokset (negatiiviset löydökset/oireet) ja toisaalta tunnon ja kiputunnon herkistyminen (positiiviset kipuoireet) ja niiden jakauma. Lausunnon yhteenvedossa otetaan kantaa lähetteen kysymyksenasetteluun ja annetaan kokonaisarvio ENMG ja QST-tutkimustulosten perusteella mahdollisen neuropatian ja neuropaattisen kivun luonteesta.

Tutkimuskoodit
2823 (Pt-ST-Et, tuntokynnysmittaus, QST) ja 2824 (Pt-ST-Vib, värinätuntokynnyksen mittaus)

2823K (Pt-ST-Et, tuntokynnysmittaus, kasvojen alue, laaja QST tutkimus)

Kipupiirroksen voi tulostaa KNF-Laboratoriot Oy:n kotisivulta www.knf.fi/lahete/KNF_kipupiirros.pdf

Lisätietoja tutkimuksesta antaa myös tutkimuksen vastuulääkäri KNF-el. Raimo Ramstad, puh. 040 5316613. Yhteydenottopyyntöjä voitte myös jättää lääkäreillemme osoitteessa www.knf.fi/palaute