UNIHÄIRIÖT, UNIAPNEA -tutkimukset

 

(Ambulatorinen Uniapnea / Kuorsaustutkimus/ Uniapnean kotirekisteröinti) SV 1784

 

 

AJANVARAUS JA LISÄTIETOA

010 346 5540

 

Tulosta unirekisteröintilähete

ja täytä unitutkimuskysely

 

 

Lähete ja oirekysely ovat hyödyllisiä. Omalta lääkäriltäsi saat tutkimusmääräyksen (SV3 lomake, KELA palautuslomake) kotona tehtävää unirekisteröintiä varten. Unenaikaisten hengityshäiröiden diagnostiikkaan käytetään ns suppeaa unirekisteröintiä (unipolygrafiaa).

Tutkimus voidaan helposti tehdä kotona ja tutkittava voi nukkua omassa tutussa sängyssään tutkimuksen aikana. Mittausperiaate ja tulostus ovat samat kuin monessa pääkaupunkiseudun sairaalassa käytössä olevassa unirekisteröinnissä ja tuloksia voidaan tarvittaessa verrata ja käyttää hoidon tarpeen arvioon. Tutkimus on optimoitu uniapnean havaitsemiseen. Mittausantureiden avulla voidaan selvittää myös lievempiä häiriöitä, mm asentoriippuvainen hengityshäiriö, kuorsauksen määrä ja esiintyminen eri asennoissa, jalkojen liikehäiriön määrä jne.

Löydökset arvioidaan kvantitatiivisesti, esim. apneoiden lukumäärä tuntia kohti eri asennoissa. Potilas saa käyttöopastuksen jälkeen laitteiston mukaan kotiin. Anturit on suunniteltu niin, että tutkimus onnistuu luotettavasti. Lausunnossa otetaan kantaa tuloksen merkitsevyyteen lähetetietojen perusteella.

 

Tutkimuksen aiheina, indikaatioita ovat:

1) Unenaikaiset hengityshäiriöt, uniapnea (hengityskatkokset), kuorsaus, 2) Unenaikainen jalkojen liikehäiriö, levottomat jalat, 3) Päiväväsymys, ”pakonomainen nukahtelu” 4) Muut elimelliset (orgaaniset) unihäiriöt.

5) Epätyypillinen väsymys, uupumus, ”burn-out”, virkistämätön yöuni – elimellisen unihäiriön poissulku Suppea unipolygrafia sisältää seuraavat mittaussignaalit: 1) Ilmavirtauksen mittaaminen 2) Hengitysliikkeet: liikeanturit, vyö rintakehän ja pallean ympärillä 3) Happisaturaatio, SpO2: oksimetri kiinnitettynä sormeen 4) Jalkojen liikkeet: liikeanturit säärien pinnalla 5) Kuorsausääni 6) Nukkumisasento: asentoanturit, selällään-kyljellään 7) Sydämen syketaajuus

 

Tutkimuslausunnon tekee kliinisen neurologian erikoislääkäri ja siinä otetaan kantaa tuloksen merkitsevyyteen ja esim. hoidontarpeeseen.

 

 

Usein kysyttyä?

 

Miten tutkimus onnistuu, miten on mahdollista nukkua laitteiden kanssa?

Tutkimus onnistuu valtaosalla erittäin hyvin. Useimmiten saadaan koko yön ajalta tai valtaosasta yötä mittaustuloksia, joiden perusteella unihäiriö voidaan osoittaa tai sulkea pois. Laitteet on suunniteltu niin, ettei ne häiritse olennaisesti. Nukahtamis- tai unilääkkeitä ei tarvita. Vaikka yöuni tuntuis tavallista lyhyemmältä, saadaan silti useita tunteja mittausta.

 

Miten osaan asettaa mittauslaitteet?

Laitteen hakemisen yhteydessä annetaan huolellinen opetus. Lisäksi löytyy video, josta kotona voi varmistaa asennuksen onnistumisen.

 

Miksi kyselylomakkeet tutkimuksen lisänä?

Kyselyllä varmistetaan se, että nukuttu yö olisi edustava ja antaisi vastauksen ongelmiin. Kyselyllä kartoitetaan unihäiriöihin liittyviä seikkoja, mm. päiväväsymystä. Ne täydentävät tutkimuslöydöstä ja niiden tiedot tulevat siis oman hoitavan lääkärin käyttöön.